volvo-org1.jpg

Contributie

Leden

De jaarlijkse contributie bedraagt € 65,00

Voor aanmelding na 30 juni geldt voor de rest van het kalenderjaar een contributie van € 35,00

U bent lid zodra de contributie ontvangen is op:
Bankrekening: NL78 INGB 0005 993 507 t.n.v. Volvo 1800 Register
Wilt u s.v.p. het jaar waarop de contributie betrekking heeft vermelden?

Donateurs

betalen minimaal € 35,00 per jaar en verwerven zich daarmee het recht op ontvangst van de ESpress.


Opzeggingen moeten uiterlijk per 1 december, voorafgaand aan het kalenderjaar dat men geen lid meer wenst te zijn, binnen zijn.